PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sikórz / mazowieckie

Numer ogłoszenia

16844/2015

Opis

Sikórz: Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer ogłoszenia: 16844 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 402016 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o., Kobierniki 42, 09-413 Sikórz, woj. mazowieckie, tel. 024 3675355, faks 024 3650450.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania techniczne ładowarki kołowej:
Minimalna wysokość podnoszenia sworznia łyżki musi wynosić nie mniej niż 4100mm i powinna zapewnić załadowanie samochodu o wysokości burty 4050mm od poziomu,
Silnik wysokoprężny zapewniający spełnienie normy TIER 3, TIER 4 lub równorzędne,
Moc silnika: min. 220 KM,
Układ centralnego smarowania,
Opony L-5,
Udźwig łyżki: 7 000 - 8 000 kg,
Masa eksploatacyjna 18 - 20 ton,
Skrzynia biegów typu POWER SHIFT,
Promień skrętu ładowarki max. 5,5 metra,
Łyżka ogólnego stosowania z zębami, o pojemności 3-4 m3,
Możliwość szybkiej zmiany osprzętu poprzez szybkozłącze,
Monitoring cofania wyposażony w kamerę oraz monitor
Kabina ROPS/FOPS wyposażona w klimatyzację oraz ogrzewanie
Rok produkcji maszyny 2014
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
Gwarancja: min. 2 lata bez limitu motogodzin pracy ładowarki obejmująca bezpłatny serwis, w tym bezpłatne przeglądy okresowe wraz z wymianą płynów i części eksploatacyjnych w całym okresie gwarancji.
Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatny serwis, przeglądy okresowe, oraz wymianę płynów eksploatacyjnych oferowanego sprzętu i dostępność wszystkich części zamiennych.
Wykonawca zapewni i przedstawi wykaz co najmniej dwóch punktów serwisowych mogących świadczyć usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie kraju w tym co najmniej jeden punkt w odległości nie większej niż 100 km od Zakładu Zamawiającego tj. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.
W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni podjęcie działań
w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca zapewnia okres usunięcia wad i usterek oraz zwrot po naprawie sprawnie działającego sprzętu w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia w/w zgłoszenia. W przypadku gdy termin usunięcia usterki okaże się dłuższy, począwszy od 11 dnia, Wykonawca dostarczy zastępczy sprzęt
o identycznych parametrach nieodpłatnie.
Instrukcje, DTR, dokumenty gwarancyjne, certyfikat zgodności CE lub równoważny, katalog części zamiennych, odpis dokumentu gwarancyjnego- w języku polskim, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy
Zlecony zakres prac winien być wykonany zgodnie z prawem oraz z normami aktualnie obowiązującymi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.11.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fabryka Maszyn Budowlanych i Drogowych XCMGEuropa S.A., ul.Nobla 16, 03-930 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 571950,00
Oferta z najniższą ceną: 571950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 571950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH