PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa nowych części i podzespołów do autobusów Solaris

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski / lubuskie

Numer ogłoszenia

2293/2012

Opis

Gorzów Wielkopolski: dostawa nowych części i podzespołów do autobusów Solaris
Numer ogłoszenia: 2293 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 421954 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7287800, faks 095 7287801.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nowych części i podzespołów do autobusów Solaris.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa nowych części i podzespołów do autobusów Solaris.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPH Hurtownia Części Zamiennych Jan Tarapata, 3, 39-332 Tuszów Narodowy, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 471074,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 466140,65
Oferta z najniższą ceną: 466140,65 / Oferta z najwyższą ceną: 466140,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Brzeźnica
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Brzeźnica
(łódzkie)
Wykonanie okresowych badań pięcioletnich i pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem w budynkach Gminy Piekary Śląskie i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piekary Śląskie
(śląskie)
wykonanie usług związanych z rozliczeniem inwestycji pn.:Budowa laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH