PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW

Areszt Śledczy Warszawa Mokotów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

203317/2013

Opis

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW
Numer ogłoszenia: 203317 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181659 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy Warszawa Mokotów, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 640-80-00, faks 022 6408099.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organ administracji państwowej - Areszt Śledczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest dostawa, realizowana w częściach, odczynników do aparatu BS-200 (MINDRAY), aparatu EASY/LYTE NA/K (MEDICA), aparatu ABX MICROS ES 60 do laboratorium analitycznego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Rodzaj, szczegółowe wymagania oraz szacunkowa ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ujęta jest w Załączniku nr 1.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
Do oferty należy dołączyć:
a) deklarację zgodności na wszelkie oferowane wyroby;
b) metodyki postępowania analitycznego dla wszystkich oferowanych produktów lub przykładowe metryczki charakteryzujące produkty ujęte w częściach.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla oferowanych produktów wybrany dostawca dołączy wraz z pierwszą dostawą. Do wszystkich dokumentów w językach obcych należy dołączyć polskojęzyczne tłumaczenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Odczynniki do aparatu BS-200
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5633,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5265,00
Oferta z najniższą ceną: 5265,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5265,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Odczynniki do aparatu EASY/LYTE NA/K (MEDICA)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1030,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1123,20
Oferta z najniższą ceną: 1123,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1123,20
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Odczynniki do aparatu ABX MICROS ES 60
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2225,88
Oferta z najniższą ceną: 2225,88 / Oferta z najwyższą ceną: 2225,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż prawa włąsności do lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Umocnienie poboczy po wewnętrznej stronie łuków kostką kamienną na drodze krajowej nr 58 Ruciane Nida - Pisz - Biała Piska w km...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 F etap II odc. Trzemeszno - Wielowieś
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sulęcin
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH