PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA LABORATORIUM I BAKTERIOLOGII DLA SPZOZ KROTOSZYN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krotoszyn / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

76836/2012

Opis

Krotoszyn: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA LABORATORIUM I BAKTERIOLOGII DLA SPZOZ KROTOSZYN
Numer ogłoszenia: 76836 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30396 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253, faks 062 5880402.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA LABORATORIUM I BAKTERIOLOGII DLA SPZOZ KROTOSZYN.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA LABORATORIUM I BAKTERIOLOGII - PAKIET NR 1-21..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1 - odczynniki.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AQUA-MED. ZPAM-KOLASA sp.j., ul.Targowa 55, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2487,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2613,60
Oferta z najniższą ceną: 2613,60 / Oferta z najwyższą ceną: 2970,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - Testy narkotyczne kasetkowe,testy.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BioMaxima S.A,, UL. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7098,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7941,24
Oferta z najniższą ceną: 7941,24 / Oferta z najwyższą ceną: 13759,74
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - Paski do moczu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EMAPOL Sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5242,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6156,00
Oferta z najniższą ceną: 6156,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15876,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4 - Odczynniki.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AQUA-MED. ZPAM-KOLASA sp.j., ul.Targowa 55, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5354,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5730,42
Oferta z najniższą ceną: 5730,42 / Oferta z najwyższą ceną: 6241,91
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5- Serologia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HYDREX Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe, ul. Zana 4, 04-313 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9036,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9644,40
Oferta z najniższą ceną: 8737,20 / Oferta z najwyższą ceną: 12285,02
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 6 - Odczynnii do serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAHEM AG DIAGNOSTIC PRODUCTS
SCHLOSSERSTRASSE 4
CH-8180 BULACH, SZWAJCARIA
DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o.
Al.Słowackiego 64
30-004 Kraków, Al.Słowackiego 64, 30-004 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97150,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103837,54
Oferta z najniższą ceną: 103837,54 / Oferta z najwyższą ceną: 103837,54
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet nr 7 - Podłoża
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GRASO Zenon Sobiecki, Krąg 4a, 83-200 Starogard Gd, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16367,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14672,88
Oferta z najniższą ceną: 14672,88 / Oferta z najwyższą ceną: 18637,56
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet 8 - krążki.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EMAPOL Sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7702,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6253,95
Oferta z najniższą ceną: 6253,95 / Oferta z najwyższą ceną: 8943,70
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet nr 9 - Podłoża do posiewu krwi - aparat BACTEC 9050
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAG-MED., Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11724,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12317,92
Oferta z najniższą ceną: 12317,92 / Oferta z najwyższą ceną: 12317,92
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 10 - Manualne zestawy do identyfikacji drobnoustrojów do oprogramowania BBL Crystal - system.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAG-MED., Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16195,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17014,69
Oferta z najniższą ceną: 17014,69 / Oferta z najwyższą ceną: 17014,69
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pakiet nr 11 - testy MIC.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Sp. Z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2820,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3404,16
Oferta z najniższą ceną: 3404,16 / Oferta z najwyższą ceną: 3404,16
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Pakiet nr 13 - Testy lateksowe do identyfikacji bakterii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Sp. Z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5759,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6043,14
Oferta z najniższą ceną: 6043,14 / Oferta z najwyższą ceną: 6043,14
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Pakiet nr 14 - Testy do identyfikacji bakterii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna, Al.Sosnowa 8, 30-224 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2411,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2484,00
Oferta z najniższą ceną: 2484,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2831,76
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Pakiet 15 -Opis systemu do analizy mikrobiologicznej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44715,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 50821,27
Oferta z najniższą ceną: 50821,27 / Oferta z najwyższą ceną: 50821,27
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Pakiet 16 - wzorzec McFarlanda.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Sp. Z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 448,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 470,88
Oferta z najniższą ceną: 470,88 / Oferta z najwyższą ceną: 470,88
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Pakiet nr 17 - saszetki do pojemników i suchy wskaźnik atmosfery beztlenowej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Sp. Z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 967,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 993,60
Oferta z najniższą ceną: 993,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1675,62
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: PAKIET 18 - Szczepy wzorcowe.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Sp. Z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 899,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1235,52
Oferta z najniższą ceną: 1235,52 / Oferta z najwyższą ceną: 1235,52
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Pakiet nr 19 - Testy kasetkowe do identyfikacji.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8251,20
Oferta z najniższą ceną: 8251,20 / Oferta z najwyższą ceną: 9329,04
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Pakiet nr 20 - Testy płytkowy do identyfikacji wirusów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Gabriela 2, 01-347 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 643,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 421,20
Oferta z najniższą ceną: 421,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1006,56
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Pakiet nr 21 - test ureazowy.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med.
Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1110,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1166,40
Oferta z najniższą ceną: 1166,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2138,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pabianice
(łódzkie)
Wykonanie remontu przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zgłobice
(małopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH