PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chęciny / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

408034/2011

Opis

Chęciny: : Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 408034 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289435 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3465240, faks 0413465567.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku. Zamówienie poniżej 193 000 Euro. Zadanie nr 1 - Szybkie testy immunochemiczne. Zadanie nr 2 - Testy immunologiczne. Zadanie nr 3 - Wyroby jednorazowe i sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.19.25.00-7, 33.79.30.00-5, 38.43.71.00-8, 38.43.71.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Gabriela 2, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4309,20
Oferta z najniższą ceną: 4309,20 / Oferta z najwyższą ceną: 9316,72
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, Raszyn, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80757,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 84192,51
Oferta z najniższą ceną: 84192,51 / Oferta z najwyższą ceną: 84192,51
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Krapkowice
(opolskie)
Dostawa i montaż windy w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kamienna Góra
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH