PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słupsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

44026/2013

Opis

Słupsk: Dostawa odczynników laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 44026 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 466154 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, ul. Profesora Lotha 26, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 8460620, 8460621, faks 59 8460621.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników, testów, podłoży oraz sprzętu do badań laboratoryjnych (kasetki histopatologiczne) w asortymencie
i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części. Zamówienie składa się z 19 części.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: CZĘŚĆ NR 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAG - MED, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11435,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10958,12
Oferta z najniższą ceną: 10958,12 / Oferta z najwyższą ceną: 10958,12
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: CZĘŚĆ NR 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Mikrobiologia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11998,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11746,06
Oferta z najniższą ceną: 11746,06 / Oferta z najwyższą ceną: 14388,97
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: CZĘŚĆ NR 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AQUA-MED ZPAM KOLASA Sp. j., ul. Targowa 55, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5508,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4004,64
Oferta z najniższą ceną: 4004,64 / Oferta z najwyższą ceną: 12646,88
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: CZĘŚĆ NR 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIOMÉRIEUX POLSKA Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15616,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18866,20
Oferta z najniższą ceną: 18866,20 / Oferta z najwyższą ceną: 18866,20
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: CZĘŚĆ NR 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65870,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 71139,60
Oferta z najniższą ceną: 71139,60 / Oferta z najwyższą ceną: 71139,60
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: CZĘŚĆ NR 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Mikrobiologia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10945,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5812,56
Oferta z najniższą ceną: 5812,56 / Oferta z najwyższą ceną: 13191,12
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: CZĘŚĆ NR 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARGENTA Mikrobiologia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12040,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8584,92
Oferta z najniższą ceną: 8584,92 / Oferta z najwyższą ceną: 12120,48
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: CZĘŚĆ NR 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49657,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44609,59
Oferta z najniższą ceną: 44609,59 / Oferta z najwyższą ceną: 47626,02
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: CZĘŚĆ NR 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GRASO Zenon Sobiecki, Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7054,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4645,08
Oferta z najniższą ceną: 4645,08 / Oferta z najwyższą ceną: 9543,97
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: CZĘŚĆ NR 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16309,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17781,69
Oferta z najniższą ceną: 17781,69 / Oferta z najwyższą ceną: 17781,69
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: CZĘŚĆ NR 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POINTE SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26973,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22022,28
Oferta z najniższą ceną: 22022,28 / Oferta z najwyższą ceną: 29520,09
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: CZĘŚĆ NR 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIOMAXIMA S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13190,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13376,88
Oferta z najniższą ceną: 13376,88 / Oferta z najwyższą ceną: 13376,88
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: CZĘŚĆ NR 15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIOMÉRIEUX POLSKA Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3332,88
Oferta z najniższą ceną: 3332,88 / Oferta z najwyższą ceną: 3332,88
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: CZĘŚĆ NR 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37812,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40622,00
Oferta z najniższą ceną: 40622,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40622,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: CZĘŚĆ NR 17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FABIMEX B. i W. Więcek Sp. j., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12641,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9810,00
Oferta z najniższą ceną: 8910,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15513,12
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: CZĘŚĆ NR 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcujno-Handlowe ANGA - Gabriela Anioła, ul. Kosowska 13, 60-464 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12679,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11730,96
Oferta z najniższą ceną: 11730,96 / Oferta z najwyższą ceną: 11730,96
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: CZĘŚĆ NR 19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15503,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16944,84
Oferta z najniższą ceną: 16944,84 / Oferta z najwyższą ceną: 16944,84
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH