PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, akcesoriów...

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

76128/2014

Opis

Białystok: dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, akcesoriów chromatograficznych, fantomów szkoleniowych i materiałów eksploatacyjnych do fantomów 3B Scientific, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 19 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB..
Numer ogłoszenia: 76128 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 505730 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7485400, faks 085 7485627.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, akcesoriów chromatograficznych, fantomów szkoleniowych i materiałów eksploatacyjnych do fantomów 3B Scientific, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 19 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB...
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, akcesoriów chromatograficznych, fantomów szkoleniowych i materiałów eksploatacyjnych do fantomów 3B Scientific, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 19 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, jak niżej: CZĘŚĆ 1 - odczynniki laboratoryjne firmy A&A Biotechnology CZĘŚĆ 2- odczynniki laboratoryjne firmy Pierce CZĘŚĆ 3 - odczynniki laboratoryjne firmy Sigma-Aldrich CZĘŚĆ 4 - odczynniki laboratoryjne firmy Celleck Chem CZĘŚĆ 5 -odczynniki laboratoryjne firmy Merck Millipore CZĘŚĆ 6 - odczynniki laboratoryjne firmy Biotrend CZĘŚĆ 7- odczynniki laboratoryjne firmy R&D CZĘŚĆ 8- odczynniki laboratoryjne firmy MyBiosource CZĘŚĆ 9 - odczynniki laboratoryjne firmy Abcam CZĘŚĆ 10 - odczynniki laboratoryjne firmy Cambridge Isotope Laboratories CZĘŚĆ 11 - odczynniki laboratoryjne firmy Immun Diagnostic, LDN CZĘŚĆ 12 - odczynniki laboratoryjne firmy Biovision, Enzo Life Science CZĘŚĆ 13- drobny sprzęt laboratoryjny firmy LLG CZĘŚĆ 14- drobny sprzęt laboratoryjny firmy CAPP CZĘŚĆ 15 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Mettler Toledo CZĘŚĆ 16 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Hamilton CZĘŚĆ 17 - klatki z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych produkcji Tecniplast CZĘŚĆ 18 - akcesoria chromatograficzne firmy Phenomenex CZĘŚĆ 19 - fantomy szkoleniowe i materiały eksploatacyjne do fantomów 3B Scientific..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5, 38.43.70.00-7, 39.16.21.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy A&A Biotechnology
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

A&A Biotechnology s.c., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2853,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3509,19
Oferta z najniższą ceną: 3509,19 / Oferta z najwyższą ceną: 3874,50
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Pierce.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1513,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1393,88
Oferta z najniższą ceną: 1393,88 / Oferta z najwyższą ceną: 1709,70
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Sigma-Aldrich.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3193,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3691,87
Oferta z najniższą ceną: 3691,87 / Oferta z najwyższą ceną: 3691,87
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Celleck Chem.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bartosz Czajkowski STI, ul. Ignacego Domeyki 19, 61-332 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3190,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3690,00
Oferta z najniższą ceną: 3690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Merck Millipore.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Merck sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1829,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1913,88
Oferta z najniższą ceną: 1913,88 / Oferta z najwyższą ceną: 1913,88
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Biotrend.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biomibo Mieczysława Boguś, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2149,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1758,90
Oferta z najniższą ceną: 1758,90 / Oferta z najwyższą ceną: 2460,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy R&D.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biokom Baka, Olszewski spółka jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1305,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1606,27
Oferta z najniższą ceną: 1606,27 / Oferta z najwyższą ceną: 1606,27
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy MyBiosource.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16605,00
Oferta z najniższą ceną: 16605,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19829,46
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Abcam.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2303,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1803,14
Oferta z najniższą ceną: 1803,14 / Oferta z najwyższą ceną: 2719,16
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Cambridge Isotope Laboratories.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Ciepichał-Głodowska Retaveni, ul. Rozłogi 15 lok. 131, 01-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4757,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6098,19
Oferta z najniższą ceną: 6098,19 / Oferta z najwyższą ceną: 6098,19
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Immun Diagnostic, LDN.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Immuniq Beata Solo-Gogol, ul. Szykowna 4, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4630,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4915,08
Oferta z najniższą ceną: 4915,08 / Oferta z najwyższą ceną: 4915,08
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: odczynniki laboratoryjne firmy Biovision, Enzo Life Science.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biomibo Mieczysława Boguś, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2080,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2423,10
Oferta z najniższą ceną: 2423,10 / Oferta z najwyższą ceną: 2423,10
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy LLG.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 799,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1030,00
Oferta z najniższą ceną: 1030,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1030,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy CAPP.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biokom Baka, Olszewski spółka jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2967,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3296,40
Oferta z najniższą ceną: 3296,40 / Oferta z najwyższą ceną: 3296,40
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Mettler Toledo.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mettler-Toledo sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19006,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23377,40
Oferta z najniższą ceną: 23377,40 / Oferta z najwyższą ceną: 23377,40
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Hamilton.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anchem Ewa M.Loth i Mariusz Malczewski spółka jawna, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2829,00
Oferta z najniższą ceną: 2829,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2829,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: klatki z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych produkcji Tecniplast.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anima sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, ul. Lewartowskiego 18 lok. 4, 00-169 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9246,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14049,50
Oferta z najniższą ceną: 14049,50 / Oferta z najwyższą ceną: 14049,50
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: akcesoria chromatograficzne firmy Phenomenex.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Shim-Pol A.M. Borzymowski E. Borzymowska - Reszka A. Reszka spółka jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9204,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12017,10
Oferta z najniższą ceną: 12017,10 / Oferta z najwyższą ceną: 12017,10
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: fantomy szkoleniowe i materiały eksploatacyjne do fantomów 3B Scientific.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa Fantom Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12118,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14881,57
Oferta z najniższą ceną: 14881,57 / Oferta z najwyższą ceną: 14881,57
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 - rejon kotłowni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa żywności
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH