PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

401642/2013

Opis

Zabrze: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów
Numer ogłoszenia: 401642 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 303160 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3704207, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz
z dzierżawą analizatorów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5, 38.43.40.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Odczynniki do hodowli komórkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU Genos S.C., ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8424,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8985,60
Oferta z najniższą ceną: 8985,60 / Oferta z najwyższą ceną: 8985,60
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Odczynniki do genetyki molekularnej (PCR)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Genomed S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2238,59
Oferta z najniższą ceną: 2238,59 / Oferta z najwyższą ceną: 6089,73
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Odczynniki do genetyki molekularnej (izolacja DNA)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7588,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4060,07
Oferta z najniższą ceną: 4060,07 / Oferta z najwyższą ceną: 9270,72
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151151,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159116,12
Oferta z najniższą ceną: 159116,12 / Oferta z najwyższą ceną: 159116,12
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dzierżawa analizatora do elektroforezy w surowicy i płynie mózgowo - rdzeniowym wraz z dostawą odczynników
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Horiba ABX Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73230,30
Oferta z najniższą ceną: 73230,30 / Oferta z najwyższą ceną: 73230,30
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH