PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa odczynników, materiałów i części zużywalnych do automatycznego analizatora Integra 400 plus do oznaczenia Na+,K+ lub Cl- na potrzeby...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Siemiatycze / podlaskie

Numer ogłoszenia

202441/2014

Opis

Siemiatycze: Dostawa odczynników, materiałów i części zużywalnych do automatycznego analizatora Integra 400 plus do oznaczenia Na+,K+ lub Cl- na potrzeby laboratorium SP ZOZ Siemiatycze.
Numer ogłoszenia: 202441 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185507 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 6552825, faks 85 6552825.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, materiałów i części zużywalnych do automatycznego analizatora Integra 400 plus do oznaczenia Na+,K+ lub Cl- na potrzeby laboratorium SP ZOZ Siemiatycze..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników, materiałów i części zużywalnych wraz z modułem ISE do analizatora Integra 400 plus do oznaczeń NA+,K+i/lub Cl do dnia 13.06.2016r. łącznie w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo ilościowo - cenowych stosowanie do sukcesywnie zgłoszonych potrzeb(zamówień) Zamawiającego, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiących integralna jej część, a następnie integralną część umowy dostawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.45.80-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41043,85
Oferta z najniższą ceną: 41043,85 / Oferta z najwyższą ceną: 41043,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa szkółki leśnej Nadleśnictwa Polanów wraz z infrastrukturą towarzysząc Etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Polanów
(inne)
Obsługa transportowa doraźnych samochodowych kursów pocztowych z PP Włocławek C322
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYKONANIE OGRODZENIA W SAMORZĄDOWYM GIMNAZJUM W KOŻUCHOWIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kożuchów
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH