PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników wojska i żołnierzy - specjalistów

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgierz / łódzkie

Numer ogłoszenia

350180/2014

Opis

Zgierz: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników wojska i żołnierzy - specjalistów
Numer ogłoszenia: 350180 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320402 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 750 20 98, faks 42 750 21 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: obrona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników wojska i żołnierzy - specjalistów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników wojska i żołnierzy - specjalistów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.13.00.00-9, 33.19.90.00-1, 18.83.00.00-6, 18.44.40.00-3, 18.14.20.00-6, 18.14.10.00-9, 18.14.30.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie 1 dostawa odzieży ochronnej i roboczej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe ANEX Krzysztof Wrona, ul. Zachodnia 58/60, 42-230 Koniecpol, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167940,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185677,92
Oferta z najniższą ceną: 185677,92 / Oferta z najwyższą ceną: 209496,06
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie 2 - dostawa ochronników słuchu jednorazowego i wielokrotnego użytku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ANEX Krzysztof Wrona, ul. Zachodnia 58/60, 42-230 Koniecpol, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37136,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36157,35
Oferta z najniższą ceną: 36157,35 / Oferta z najwyższą ceną: 36157,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa usługi wsparcia serwisowego do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware DZP.381.4.2014.DW.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pietrowice Wielkie
(śląskie)
Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych w formie papierowej na 2014 rok dla Ministerstwa Finansów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH