PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oleju napędowego grzewczego na rok 2014 do kotłowni szkoły Podstawowej w szynczycach

Szkoła Podstawowa w Szynczycach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szynczyce / łódzkie

Numer ogłoszenia

9156/2014

Opis

Szynczyce: Dostawa oleju napędowego grzewczego na rok 2014 do kotłowni szkoły Podstawowej w szynczycach
Numer ogłoszenia: 9156 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 489314 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Szynczycach, Szynczyce 8, 97-318 Szynczyce, woj. łódzkie, tel. 44 6 165 190, faks 44 6 165 190.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu tertyorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego na rok 2014 do kotłowni szkoły Podstawowej w szynczycach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy własnym transportem oleju napędowego grzewczego lekkiego na rok 2014 spełniającego normy o podanych niżej parametrach (wg PN-C-96024) : Lp. parametr wartość 1 gęstość w temp +15C - nie większa niż 0,860 g/ml 2 wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/Kg 3 temperatura zapłonu - nie mniejsza niż + 56C 4 lepkość kinematyczna w temp. +20C- nie większa niż 6,00 mm/s 5 skład frakcyjny A do temperatury +250C destyluje - nie więcej niż 65% v/v B do temperatury +350C destyluje - nie więcej niż 85% v/v 6 temperatura płynięcia - nie wyższa niż - 20C 7 pozostałość na koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - nie większa niż 0,3% m/m 8 zawartość siarki - nie większa niż 0,20 % m/m 9 zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg 10 zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 mg/Kg 11 pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01% m/m. do grzewczego pieca olejowego dla Szkoły Podstawowej w Szynczycach. Całkowita pojemność zbiornika na olej napędowy grzewczy 5 tys. Litrów. Szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego grzewczego na rok 2014 to do 16.000 litrów..I.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Batorski i Wspólnicy sp.j., 97-225 Ujazd, 97-225 Józefin 40, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46560,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3,59
Oferta z najniższą ceną: 3,59 / Oferta z najwyższą ceną: 3,68
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie odłowów bezdomnych psów na terenie gminy Łeczna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łęczna
(lubelskie)
Częściowa wymiana instalacji zimnej wody w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr CXIX przy ul. Złotej 58 w Warszawie - zamówienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Zaprojektowanie i wybudowanie masztu przeciwpożarowego z odciągami przy leśnictwie Kwiejce w Nadleśnictwie Potrzebowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wieleń
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH