PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95

Wójt Gminy Brzuze

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Brzuze / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

21595/2014

Opis

Brzuze: Dostawa oleju napędowego ON
i benzyny bezołowiowej Pb 95
Numer ogłoszenia: 21595 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2803 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2701123, 2701138, faks 054 2701123, 2701138.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego ON
i benzyny bezołowiowej Pb 95.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95.

Zakres zamówienia:
dostawa oleju napędowego ON w ilości około 15 000 litrów
dostawa benzyny bezołowiowej w ilości około 2000 litrów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Eska Sp. z o.o., Strzygi 87/6, 87-340 Osiek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67598,30
Oferta z najniższą ceną: 67598,30 / Oferta z najwyższą ceną: 67598,30
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wiktorskiej
Nieruchomości, lokale, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie kompleksowej usługi transportowej elementów konstrukcji stalowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH