PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic na terenie Gminy Pabianice

Gmina Pabianice

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pabianice / łódzkie

Numer ogłoszenia

44680/2014

Opis

Pabianice: Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic na terenie Gminy Pabianice
Numer ogłoszenia: 44680 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 515664 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, faks 042 2139660.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic na terenie Gminy Pabianice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 73,5 m3 z przeznaczeniem do kotłów olejowych znajdujących się w kotłowniach następujących obiektów na terenie Gminy Pabianice : Gimnazjum w Piątkowisku ok. 24 m3, Szkoła Podstawowa w Bychlewie ok. 26 m3, Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach ok. 20 m3 świetlica wiejska w Woli Żytowskiej ok. 3,5 m3
Przedmiot zamówienia obejmuje także transport i rozładunek paliwa.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Wartość opałowa, MJ/kg, nie mniejsza niż 42,60
Zawartość siarki, % (m/m), nie większa niż 00,20.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU LUNA
Jacek Skorupa, ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219450,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 254761,29
Oferta z najniższą ceną: 254761,29 / Oferta z najwyższą ceną: 260366,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku ul. Marii Konopnickiej 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Siedlce
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH