PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60.000 L. W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014

Gminny Zespół Obsługi Szkół

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Siemień / lubelskie

Numer ogłoszenia

456074/2013

Opis

Siemień: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60.000 L. W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014
Numer ogłoszenia: 456074 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 410736 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół, ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, woj. lubelskie, tel. 83 354 73 19, faks 83 354 73 19.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60.000 L. W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60.000 L. W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 o następujących parametrach: 1. Gęstość w temperaturze 15 0C nie wyższa niż 0,860 g/ml 2. Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 0C 3. Zawartość siarki nie więcej niż 0,20 %/m/m 4. Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg 5. Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg 6. Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 7. Barwa - czerwona. Miejsce dostaw: - Gimnazjum w Siemieniu i Zespół Placówek Oświatowych (40.000 l), - Szkoła Podstawowa w Juliopolu (16.000 l), Urząd Gminy w Siemieniu - budynek komunalny (4.000 l.). Dostawa na koszt Wykonawcy do wskazanego przez Zamawiającego obiektu. Wykonawca przy dostawie każdej partii oleju opałowego dostarczy świadectwo jego jakości..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DELLA Spółka Jawna Stanisław Gumieniuk Henryk Kowalak, Lublin 62, 20-258 Łuszczów I 130A, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 172200,00
Oferta z najniższą ceną: 172200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176400,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZP-30/FRSE/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego składającego się z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pruszków
(mazowieckie)
Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu przygotowania strategii rozwoju instytucji kultury dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH