PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa opału do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie w sezonie grzewczym 2014/2015

Samodzielny Publiczny Zespół OPieki Zdrowotnej w Pajęcznie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pajęczno / łódzkie

Numer ogłoszenia

338602/2014

Opis

Pajęczno: Dostawa opału do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie w sezonie grzewczym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 338602 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316458 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół OPieki Zdrowotnej w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno, woj. łódzkie, tel. 034 3111663, faks 034 3111663 w. 18.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie w sezonie grzewczym 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy opału do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie tj.
-Szpital w Pajęcznie ul. 1 Maja 13/15
-Przychodnia w Pajęcznie ul. Wiśniowa 26
-Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy ul, Kościuszki 1
-Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich ul. Częstochowska 8A.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELBRUS Sp. z o.o., Stróża 36, 98-332 Rząśnia, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 236811,90
Oferta z najniższą ceną: 236811,90 / Oferta z najwyższą ceną: 236811,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Solec Kujawski
(kujawsko-pomorskie)
Szkolenie dla osób bezrobotnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Limanowa
(małopolskie)
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH