PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oraz montaż karniszy, rolet oraz zawieszenie firanek w pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego...

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

135198/2012

Opis

Warszawa: Dostawa oraz montaż karniszy, rolet oraz zawieszenie firanek w pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej
Numer ogłoszenia: 135198 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93596 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż karniszy, rolet oraz zawieszenie firanek w pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz dostarczenia, rozmieszczenia oraz zamontowania wyposażenia (wymienionego w Formularzu - Zestawienie kosztów zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi. Termin wykonania zamówienia: - rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy - zakończenie - w terminie do dnia 25 maja 2012 r. w tym: montaż karniszy i rolet oraz zawieszenie firanek - od dnia 10 maja 2012 r. do dnia 25 maja 2012 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.00-9, 44.11.58.10-0, 39.51.51.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VERTI-POL Robert Poznań, ul. Wiosny Ludów 8/9, 85-858 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69325,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64481,52
Oferta z najniższą ceną: 64481,52 / Oferta z najwyższą ceną: 119708,57
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zawoja
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH