PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oraz montaż mebli w celu wyposażenia pokoi Sądu Okręgowego w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrołęka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

292744/2012

Opis

Ostrołęka: Dostawa oraz montaż mebli w celu wyposażenia pokoi Sądu Okręgowego w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5
Numer ogłoszenia: 292744 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259052 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 29 744 41 60, faks 29 691 70 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż mebli w celu wyposażenia pokoi Sądu Okręgowego w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oraz montaż mebli w celu wyposażenia pokoi Sądu Okręgowego w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5. (CPV: 39100000-3) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - minimalnych wymagań technicznych i pozostałych wymagań zawarty jest w części B - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - transport mebli, - rozładunek i wniesienie we wskazane miejsca w budynku, - ustawienie i montaż, wyprofilowanie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, - dostarczenie stosownych atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności producenta, - dostarczenie kart gwarancyjnych, - bezpłatną obsługę gwarancyjną. 4. Podane w opisach nazwy własne/pochodzenia/nazwy producenta nie mają na celu naruszenia art. 29 ust. 2 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych i wizualnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia, co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakościowego i wizualnego. 5. Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, kompletne. Meble muszą być wniesione, poskręcane, ustawione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i wyprofilowane. 6. Przed opracowaniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń w celu zdobycia niezbędnych informacji koniecznych do opracowania oferty oraz pobrać dokładne wymiary, gdyż przedstawione przez Zamawiającego są wymiarami szacunkowymi. 7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie pobrać dokładne wymiary mebli i przedstawić Zamawiającemu szkice (projekty, rysunki) mebli, elementy wykończeniowe oraz ostatecznie uzgodnić kolorystykę. 8. Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia zdjęcia nie oddają rzeczywistych kolorów mebli jakie zamawia Zamawiający. Stanowią jedynie pomoc dla Wykonawcy mającą oddać kształty, wzornictwo i ogólny wygląd zamawianych mebli...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STARPOL MEBLE, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34704,45
Oferta z najniższą ceną: 27759,87 / Oferta z najwyższą ceną: 36420,30
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wycena 40 ogródków działkowych oraz składników majątkowych stanowiących własność PZD przeznaczonych do wspólnego korzystania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do gminnego przedszkola w Nowej Wsi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Wieś
(mazowieckie)
WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH