PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oraz wdrożenie systemu trading wraz z systemem nagrywania rozmów (sygn. BZP/46/DI/2013)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

290052/2013

Opis

Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie systemu trading wraz z systemem nagrywania rozmów (sygn. BZP/46/DI/2013)
Numer ogłoszenia: 290052 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84125 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 599 80 48, faks +48 22 596 59 05.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz wdrożenie systemu trading wraz z systemem nagrywania rozmów (sygn. BZP/46/DI/2013).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu trading wraz z systemem rejestracji rozmów (dalej Systemsystem trading
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.12.00-9, 48.00.00.00-8, 72.26.50.00-0, 72.26.70.00-4, 50.31.20.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Global One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 710162,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 742629,00
Oferta z najniższą ceną: 742629,00 / Oferta z najwyższą ceną: 742629,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ropczyce
(podkarpackie)
Dostawa oraz instalacja zestawu laboratoryjnego sprzętu chłodniczego w ramach projektu unijnego Rola transporterów oporności...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kamień Pomorski i jej jednostek organizacyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamień Pomorski
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH