PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. (wg CPV...

Urząd Skarbowy

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski / lubuskie

Numer ogłoszenia

336381/2011

Opis

Gorzów Wielkopolski: Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. (wg CPV - 30125100-2 Wkłady barwiące).
Numer ogłoszenia: 336381 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305184 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7115742, faks 095 7228997.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. (wg CPV - 30125100-2 Wkłady barwiące)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ A
Lp. Typ urządzenia Parametry techniczne j.m. Ilość

I. Oryginalne, fabrycznie nowe tonery do kserokopiarek
1 Canon FC 230 Wydajność nie mniejsza niż 2.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 2
2 RICOCH AFICIO 1018 Wydajność nie mniejsza niż 9.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 2
3 MINOLTA CSPRO EP1054 Wydajność nie mniejsza niż 15.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 3
4 TOSHIBA E-STUDIO 161 Wydajność nie mniejsza niż 16.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 5
5 HP LJ 3390 Wydajność nie mniejsza niż 2.500 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 27
6 HP LJ 1320/1160 Wydajność nie mniejsza niż 2.500 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 3
7 REX ROTARY DSM 516 Wydajność nie mniejsza niż 3.500 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 4
8 REX ROTARY DSM 635 Wydajność nie mniejsza niż 24.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 3
9 TOSHIBA E-STUDIO 166 Wydajność nie mniejsza niż 24.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 7
10 RICOCH AFICIO 400 Wydajność nie mniejsza niż 20.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 3
11 KYOCERA 1620/1650 TK-410 Wydajność nie mniejsza niż 15.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 3
II. Oryginalna, fabrycznie nowa folia termotransferowa do faxu
1 PANASONIC KX FT - 25 Wymiary: szerokość rolki: 210-216 mm, długość rolki: 30 m, średnica rdzenia:12-25 mm,
średnica rolki: 49-62 mm szt. 3

CZĘŚĆ B
Lp. Typ urządzenia Parametry techniczne j.m. Ilość

I. Oryginalne, fabrycznie nowe tonery do kserokopiarek
1 KONICA MINOLTA BIZHUP 211 Wydajność nie mniejsza niż 11.500 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 16
2 KYOCERA MITA 1635 Wydajność nie mniejsza niż 15.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 7
3 KONICA MINOLTA 423 SET Wydajność nie mniejsza niż 25.000 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 8
4 KYOCERA MITA FS -1028 Wydajność nie mniejsza niż 7.200 kopii formatu A4 przy pokryciu (zaczernieniu) 5% szt. 11.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19878,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16295,04
Oferta z najniższą ceną: 10319,33 / Oferta z najwyższą ceną: 37405,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zadanie I: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morzyczyn
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Morzyczyn
(zachodniopomorskie)
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Lepsze perspektywy - program...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jastrząb
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH