PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliw dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na lata 2012-2013

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zielona Góra / lubuskie

Numer ogłoszenia

164668/2012

Opis

Zielona Góra: Dostawa paliw dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na lata 2012-2013
Numer ogłoszenia: 164668 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139762 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ul. H. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 4548550, 4548464, faks 0-68 4548459.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na lata 2012-2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na lata 2012-2013.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.32.00-4, 09.13.40.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STATOIL POLAND Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 133240,00
Oferta z najniższą ceną: 133240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 133240,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z unieważnieniem prowadzonych dwóch kolejnych przetargów nieograniczonych na dostawę paliw spowodowanych brakiem ofert podjęto czynności związane z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bochnia
(małopolskie)
Wynajem - ścisłe Centrum Rzeszowa - budynek, ul. Cieplińskiego 3
Nieruchomości, budynki biurowe, inne
Rzeszów
(podkarpackie)
Rozbudowa elementów małej architektury przy ul.Kruczej w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH