PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliw płynnych

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łańcut / podkarpackie

Numer ogłoszenia

3483/2014

Opis

Łańcut: Dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 3483 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250747 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 225 72 92, faks 17 225 00 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń technicznych będących w posiadaniu Zamawiającego, tankowana bezpośrednio z dystrybutora do baku samochodowego lub kanistra, rozliczana bezgotówkowo dla potrzeb Zamawiającego. Dostawa paliw płynnych w ilości: - olej napędowy - ok. 90 000 l, - benzyna bezołowiowa - ok. 5 000 l.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STACJA PALIW EWA Sławomir Woś, ul. Mościckiego 34, 37-100 Łańcut, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 470000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 507200,00
Oferta z najniższą ceną: 504350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 507200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Nieruchomość zabudowana obręb Sośnica
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gliwice
(śląskie)
Licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH