PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliw płynnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na rok 2012

Zarząd Powiatu Żagańskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żagań / lubuskie

Numer ogłoszenia

7655/2012

Opis

Żagań: Dostawa paliw płynnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na rok 2012
Numer ogłoszenia: 7655 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331069 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Żagańskiego, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, tel. 068 4777901, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na rok 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Dostawa paliw płynnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na rok 2012 w podziale na

Zadanie 1: benzyna bezołowiowa 95 w ilości 2400 litrów (do samochodu służbowego SEICENTO i do sprzętu kosy, piły, płyta wibracyjna)

Zadanie 2: olej napędowy w ilości 26000 litrów (do samochodu brygadowego Lublin, do samochodu Renault Kangoo, koparko- ładowarki, ciągników i do remontera)

2. Dostawy dla zadania 1 i 2 będą realizowane na zasadzie:
a) doraźnych tankowań do zbiornika pojazdów i maszyn na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w m. Żagań, woj. lubuskie
b) doraźnych tankowań do kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu) na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w m. Żagań, woj. lubuskie

3. Dostawy odbywać się będą w transakcjach bezgotówkowych.

4. Z przypadku niezrealizowania zakupu ilości paliw określonych w ppkt 1 Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać normom:
- PN-EN 228:2005 dla benzyny bezołowiowej
- PN-EN 590:2002 dla oleju napędowego.

6. Do paliw wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 Nr 221 poz. 1441).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek i Ryszard Zenkner Sp Jawna, ul. Wojska Polskiego 10, 68-130 Gozdnica, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117958,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 156456,00
Oferta z najniższą ceną: 156456,00 / Oferta z najwyższą ceną: 157544,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Namysłów
(opolskie)
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słubice
(lubuskie)
Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH