PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2014 roku

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kędzierzyn-Koźle / opolskie

Numer ogłoszenia

165542/2014

Opis

Kędzierzyn-Koźle: Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu
Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 165542 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141476 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 3E, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4829133, faks 077 4829132.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu
Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych polegająca na sukcesywnym zakupie przez Zamawiającego paliwa dla pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Zamawiającego, w obrocie bezgotówkowym na podstawie wystawionych elektronicznych kart paliwowych: a) benzyny bezołowiowej 95 (Pb 95) b) oleju napędowego (ON). Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w stosownych normach, w szczególności: - dla benzyny bezołowiowej (Pb95) PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów silnikowych -Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań, - dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590:2009 Paliwa do pojazdów silnikowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.20.00-3, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103279,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 104742,00
Oferta z najniższą ceną: 104742,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104742,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice polegającej na budowie chodnika w m. Skołoszów w km 1+856 do km 2+150
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
Pierwsza licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Sosnowiec
(śląskie)
Zadanie 1 Remont drogi gminnej 326007 T Grudzyny - Zawale Niegosławskie w km 1 + 640 do km 2 + 166 plus...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Imielno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH