PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jarosław / podkarpackie

Numer ogłoszenia

272699/2013

Opis

Jarosław: Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Numer ogłoszenia: 272699 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265965 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, ul. Morawska 2, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6215567, faks 016 6241112.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Straż Pożarna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ 4000 litrów ON olej napędowy zimowy,
2/ 1500 litrów Pb95 etylina bezołowiowa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DANPOL, ul. Nadstawna 58/23, 23-400 Biłgoraj, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23030,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28326,90
Oferta z najniższą ceną: 28326,90 / Oferta z najwyższą ceną: 28326,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Rejonowego Oddziału w Jędrzejowie przez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i specyfikacją techniczną wykonania i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH