PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliwa drzewnego - pellet do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rozprza / łódzkie

Numer ogłoszenia

413644/2014

Opis

Rozprza: Dostawa paliwa drzewnego - pellet do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
Numer ogłoszenia: 413644 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 398528 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku, Łochyńsko 75A, 97-340 Rozprza, woj. łódzkie, tel. 044 6158013, faks 044 6158013.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: pomoc społeczna - Dom Pomocy Społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa drzewnego - pellet do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - pellet do kotłowni Domu Pomocy Społęcznej w Łochyńsku w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. Zamówienie wyniesie ok. 180ton. Każda jednorazowa dostawa od 15 do 20 ton przy użyciu samochodu - autocysterny przystosowanej do transportu pelletu oraz rozładunek do silosów za pomocą złącza pneumatycznego. Pellet drzewny zgodny z normą EN 14961-2 o jakości potwierdzonej aktualnym certyfikatem DIN PLUS lub EN PLUS A1..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tartak OLCZYK, Świdno 1, 29-105 Krasocin, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119691,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 137268,00
Oferta z najniższą ceną: 137268,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153873,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH