PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliwa i produktów poza paliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

163719/2014

Opis

Olsztyn: Dostawa paliwa i produktów poza paliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu
Numer ogłoszenia: 163719 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240204 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5261900, faks 089 5399876.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa i produktów poza paliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliwa i produktów poza paliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu. Zakres zamówienia: 1) produkty paliwowe w ilości: - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 8 700 l; - olej napędowy - 8 300 l; 2) produkty poza paliwowe w ilości: - olej silnikowy 5W-30 (opakowanie 1L) - 15 szt.; - olej silnikowy 10W-40 (opakowanie 1L) - 7 szt.; - płyn do spryskiwaczy szyb letni (opakowanie 5L) - 10 szt.; - płyn do spryskiwacza szyb zimowy (opakowanie 5L) - 20 szt.; - płyn do hydraulicznych układów hamulcowych (opak. 0,5L) - 2 szt.; - smar (opakowanie a 1 kg) - 1 szt.; - płyn chłodniczy uniwersalny ( opakowanie 5 l) - 4 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.21.11.00-2, 39.83.15.00-1, 24.96.10.00-8, 09.21.16.50-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Falco Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. J., ul. Pstrowskiego 28, 10-602 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109552,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92819,35
Oferta z najniższą ceną: 92819,35 / Oferta z najwyższą ceną: 92819,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH