PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa pasz dla bażantów

Nadleśnictwo Łomża

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łomża / podlaskie

Numer ogłoszenia

135602/2013

Opis

Łomża: Dostawa pasz dla bażantów
Numer ogłoszenia: 135602 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 500354 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2165494, faks 086 2164027.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pasz dla bażantów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: pasza dla niosek w ilości 3,5 tony granulat 3-5 mm,
pasza w ilości 4,4 tony kruszonka,
pasza w ilości 10 ton w tym kruszonka 6 ton i granulat 3-4 mm 4 tony,
pasza w ilości 27 ton granulat 3-5 mm,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i terminy dostaw zostały przedstawione w SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.70.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cargill Poland Sp.z o.o., ul. Wołoska 22, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68260,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68260,00
Oferta z najniższą ceną: 68260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68260,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gadżetów i materiałów reklamowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
zamówienie dodatkowe do zamówienia na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich we wnętrzu budynku Sądu Rejonowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krosno Odrzańskie
(lubuskie)
Dostawa różnych produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bolesławiec
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH