PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

29331/2013

Opis

Łódź: Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2013 r. z podziałem na zadania z prawem opcji
Numer ogłoszenia: 29331 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33906 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6162270, 71, faks 042 6162273.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2013 r. z podziałem na zadania z prawem opcji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2013 r. z podziałem na zadania z prawem opcji: Zadanie Nr 1 Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie - 1200 Mg Zadanie Nr 2
Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb. - 2000 Mg Zadanie Nr 3 Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach - 500 Mg Zadanie Nr 4 Dostawa piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu - 1500 Mg Prawo Opcji Opcja obejmuje dostawę piasku wraz z wyładunkiem do usuwania skutków zimy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych na rok 2013 dla sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - w ilości do 50% zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego. Realizacja opcji będzie następowała wyłącznie w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o realizacji opcjonalnej części zamówienia. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego. Zakończenie opcji nastąpi z dniem zakończenia terminu umowy tj. do dnia 20.12.2013 r. lub zrealizowaniu zakresu rzeczowego opcji. Ceny jednostkowe za 1 t piasku w opcji będą takie same jak ceny jednostkowe 1 tony piasku w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa piasku do Rejonu Dróg w Bełchatowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo-Handlowa RAFBUD Rafał Lipiński, Oś. Dolnośląskie315/112, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33210,00
Oferta z najniższą ceną: 33210,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44280,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa piasku do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SETJA Agnieszka Paź-Kerner, Przanowice 49, 95-040 Koluszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46230,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52890,00
Oferta z najniższą ceną: 52890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71340,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa piasku do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grażyna Kubczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. A.Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27439,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14747,70
Oferta z najniższą ceną: 14747,70 / Oferta z najwyższą ceną: 68265,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa piasku do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lututów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64634,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45940,50
Oferta z najniższą ceną: 45940,50 / Oferta z najwyższą ceną: 68265,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do wybranych Biur Powiatowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Wrocław
(dolnośląskie)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Zakup usługi rozszerzenia systemu KSAT2000i o moduł do obsługi gospodarowania odpadami
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Słupsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH