PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu

Zakład Karny

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

15429/2012

Opis

Zabrze: Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu
Numer ogłoszenia: 15429 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306729 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, ul. Janika 12, 41-806 Zabrze, woj. śląskie, tel. 0-32 373 66 30, faks 0-32 373 66 66.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: WIĘZIENNICTWO.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu przy ul. Ks. Janika 12, spełniającego określone w tabeli normy jakościowe - w poniższym asortymencie:
Chleb zwykły pszenno-żytni, cały, nie pakowany, waga 400 g - 85 000 kg
Chleb pszenny, cały, nie pakowany, waga 400 g 4 700 kg
Bułka pszenna - waga 1 szt. 50 lub 100g - 530 kg
Bułka tarta luz - 460 kg.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piekarnia Marek Kiełtyka, ul. Jesionowa 2, 32-800 Olkusz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134861,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120568,77
Oferta z najniższą ceną: 120568,77 / Oferta z najwyższą ceną: 173295,78
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa mobilnych pompowni do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla Wielkopolski
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Remont i rozbudowa oraz wyposażenie Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bisztynek
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH