PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Garnizonu Inowrocław.

Jednostka Wojskowa 4620

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

12650/2014

Opis

Toruń: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Garnizonu Inowrocław.
Numer ogłoszenia: 12650 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 534378 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4620, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 653 36 94, faks 56 653 36 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Garnizonu Inowrocław..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z wykazem w części IV SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6, 15.81.21.00-4, 15.81.22.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Garnizonu Inowrocław.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piekarnia Ryszard Robak i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Poznańska 224, Inowrocław, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39432,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44421,40
Oferta z najniższą ceną: 44421,40 / Oferta z najwyższą ceną: 44421,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W Gąbin - Wymyśle Polskie w miejscowości Gąbin polegająca na budowie chodnika wzdłuż Alei...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wybór trenerów - do realizacji zajęć relaksacyjnych Twórcza redukcja stresu dla uczestników projektu Program dla zdrowia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olecko
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH