PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA

Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wołomin / mazowieckie

Numer ogłoszenia

9919/2013

Opis

Wołomin: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
Numer ogłoszenia: 9919 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224585 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 022 7633100, faks 022 7633340.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szpital.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 200.000 Euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BAXTER POLSKA SP Z O.O., UL. KRUCZKOWSKIEGO 8, 00-380 WARSZAWA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 87320,16
Oferta z najniższą ceną: 87320,16 / Oferta z najwyższą ceną: 87320,16
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BAXTER POLSKA SP. Z O.O., UL. KRUCZKOWSKIEGO 8, 00-380 WARSZAWA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6058,80
Oferta z najniższą ceną: 6058,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6998,40
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED, UL. KONOPNICKIEJ 11 A, 12-230 BIAŁA PISKA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34517,88
Oferta z najniższą ceną: 34517,88 / Oferta z najwyższą ceną: 34517,88
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED, UL. KONOPNICKIEJ 11 A, 12-230 BIAŁA PISKA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73211,04
Oferta z najniższą ceną: 73211,04 / Oferta z najwyższą ceną: 73211,04
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED, UL. KONOPNICKIEJ 11 A, 12-230 BIAŁA PISKA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23067,67
Oferta z najniższą ceną: 23067,67 / Oferta z najwyższą ceną: 23067,67
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED, UL. KONOPNICKIEJ 11 A, 12-230 BIAŁA PISKA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 132424,20
Oferta z najniższą ceną: 132424,20 / Oferta z najwyższą ceną: 132424,20
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BAXTER POLSKA, UL. KRUCZKOWSKIEGO 8, 00-380 WARSZAWA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26443,00
Oferta z najniższą ceną: 26443,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26443,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED, UL. KONOPNICKIEJ 11 A, 12-230 BIAŁA PISKA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41752,80
Oferta z najniższą ceną: 41752,80 / Oferta z najwyższą ceną: 55468,80
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BAXTER, UL. KRUCZKOWSKIEGO 8, 00-380 WARSZAWA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20250,00
Oferta z najniższą ceną: 20250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20250,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 26-930 Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Kozienice
(mazowieckie)
przetarg na najem lokalu użytkowego
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Świdnik
(lubelskie)
zakup aparatów ultrasonograficznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH