PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa podłoży mikrobiologicznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

237348/2014

Opis

Kraków: Dostawa podłoży mikrobiologicznych
Numer ogłoszenia: 237348 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137251 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 25 49 500, faks 012 4162093.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podłoży mikrobiologicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży mikrobiologicznych do wskazanej w umowie lub
w zamówieniu siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków lub Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice lub Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10,
33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00.

Przedmiot zamówienia obejmował 3 części szczegółowo opisane w Załączniku 1A do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienia udzielono w 2 częściach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Podłoża sypkie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 639,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 474,12
Oferta z najniższą ceną: 474,12 / Oferta z najwyższą ceną: 719,97
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Podłoże ryżowe PCB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BioMaxima S.A., ul.Vetterów 5, 20-277 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 915,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 280,80
Oferta z najniższą ceną: 280,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1078,23
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Wysoka
(wielkopolskie)
Nieruchomość gruntowa położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu - jednokrotny oprysk
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH