PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ORAZ NA SÓL I PIASEK

Wójt Gminy Bolesławiec

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bolesławiec / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

56255/2014

Opis

Bolesławiec: DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ORAZ NA SÓL I PIASEK
Numer ogłoszenia: 56255 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37093 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7323221, faks 075 7351783.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ORAZ NA SÓL I PIASEK.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) 200 sztuk pojemników plastikowych pojemności 240l na odpady zmieszane; 2) 170 sztuk pojemników plastikowych pojemności 120l na szkło; 3) 170 sztuk pojemników plastikowych pojemności 120l na plastik; 4) 10 sztuk pojemników metalowych pojemności 1100l na odpady zmieszane; 5) 15 sztuk pojemników plastikowych pojemności 1100l na plastik; 6) 10 sztuk pojemników plastikowych pojemności 1100l na papier; 7) 10 sztuk pojemników plastikowych pojemności 300kg na sól i piasek; 8) 29 kompletów pojemników do segregacji odpadów o pojemnościach 3x43l; 9) 20 sztuk metalowych koszy parkowych pojemności 35l; oraz ich rozładunek własnymi siłami i za pomocą własnego sprzętu na terenie magazynu, zlokalizowanego przy ulicy Brzoskwiniowej nr 4 w Kruszynie, gmina Bolesławiec. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SULO Sp. z o.o., AL. Jerozolimskie nr 107, 02-011 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113817,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136042,92
Oferta z najniższą ceną: 136042,92 / Oferta z najwyższą ceną: 136042,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH