PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu pt.: Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Biała Podlaska / lubelskie

Numer ogłoszenia

369970/2013

Opis

Biała Podlaska: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu
pt.: Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.
Numer ogłoszenia: 369970 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330936 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 342-69-51, faks 83 342-69-51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu
pt.: Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu
pt.: Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.
Część 1
Pomoce dydaktyczne

Część 2
Podręczniki i materiały do zajęć

Część 4
Mikroskopy szt 15.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 24.96.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pomoce dydaktyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PUH MERITUK Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2792,10
Oferta z najniższą ceną: 2792,10 / Oferta z najwyższą ceną: 3276,51
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Podręczniki i materiały do zajęć
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Księgarnia Fachowa EKOBIS Kamila Bądkowska -Bagińska, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2935,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2935,00
Oferta z najniższą ceną: 2935,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3127,64
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Mikroskopy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 245.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PUH MERITUM Adam Kruk, Struga 29, 20-709 Lublin,, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4095,90
Oferta z najniższą ceną: 4095,90 / Oferta z najwyższą ceną: 4292,76
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH