PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA - PRENUMERATA ZAGRANICZNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH I BAZ DANYCH - 3 zadania.

Politechnika Wrocławska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

418824/2014

Opis

Wrocław: DOSTAWA - PRENUMERATA ZAGRANICZNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH I BAZ DANYCH - 3 zadania.
Numer ogłoszenia: 418824 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346566 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3202182,3203145, faks 71 3202143.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA - PRENUMERATA ZAGRANICZNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH I BAZ DANYCH - 3 zadania..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa - prenumerata zagranicznych czasopism naukowych i baz danych dla Politechniki Wrocławskiej (PWr) określonych w niżej wymienionych zadaniach: ZADANIE NR 1 dostawa - prenumerata zagranicznych czasopism naukowych i baz danych wydanych w 2015 roku i/lub dotyczących 2015 roku według załącznika 1 do SIWZ: 1)czasopisma zagraniczne i bazy dane dostarczane bezpośrednio od wydawcy - Załącznik 1.1 do SIWZ; 2)czasopisma zagraniczne - dostarczanie kontrolowane przez Wykonawcę - Załącznik 1.2 do SIWZ. - wg kodu CPV: 22212000-9 - czasopisma. ZADANIE NR 2 subskrypcja sieciowego dostępu do bibliograficzno - abstraktowej bazy danych COMPENDEX w 2015 roku realizowanej dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników według załącznika 2 do SIWZ. - wg kodu CPV: 72320000-4 - bazy danych. ZADANIE NR 3 subskrypcja sieciowego dostępu do bibliograficzno-abstraktowej bazy danych ICONDA w 2015 roku, realizowana dla 4 jednoczesnych uprawnionych użytkowników Zamawiającego według załącznika nr 3 do SIWZ. - wg kodu CPV: 72320000-4 - bazy danych 2. Szczegółowe warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa załącznik: -nr 4a do SIWZ dla zadania nr 1, -nr 4b do SIWZ dla zadania nr 2, -nr 4c do SIWZ dla zadania nr 3. 3. Termin wykonania dla zadania nr 1 - umowa zawarta będzie na okres od 01.01.2015r. do 30.09.2016r. i obejmować będzie czasopisma zagraniczne i bazy danych wydane w 2015r. lub/i dotyczące roku 2015. Będzie to dostawa ciągła, obowiązująca przez okres trwania prenumeraty (umowy), do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich zamówionych numerów czasopism i baz danych, wydanych w 2015r. lub/i dotyczących roku 2015 dla potrzeb PWr. 4.Termin wykonania dla zadania nr 2 i 3 od 01.01.2015r. do 31.12.2015r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.21.20.00-9, 72.32.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa - prenumerata zagranicznych czasopism naukowych i baz danych wydanych w 2015 roku i/lub dotyczących 2015 roku według załącznika 1 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrala handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195357,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 226408,86
Oferta z najniższą ceną: 226408,86 / Oferta z najwyższą ceną: 247723,31
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Subskrypcja sieciowego dostępu do bibliograficzno - abstraktowej bazy danych COMPENDEX w 2015 roku realizowanej dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników według załącznika 2 do SIWZ..
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABE - IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36807,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46498,92
Oferta z najniższą ceną: 46498,92 / Oferta z najwyższą ceną: 47289,81
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Subskrypcja sieciowego dostępu do bibliograficzno-abstraktowej bazy danych ICONDA w 2015 roku, realizowana dla 4 jednoczesnych uprawnionych użytkowników Zamawiającego według załącznika nr 3 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrala Handlu Zagranicznego
ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9883,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11862,12
Oferta z najniższą ceną: 11862,12 / Oferta z najwyższą ceną: 12238,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na najem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury
Nieruchomości, lokale, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN. JĘZYK POLSKI
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
NIeruchomość gruntowa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Nieruchomości, działki budowlane, inne
Gorzów wlkp.
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH