PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/36/2012.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wadowice / małopolskie

Numer ogłoszenia

246338/2012

Opis

Wadowice: Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/36/2012.
Numer ogłoszenia: 246338 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219238 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8232230, faks 033 8232230.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/36/2012..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa- Cezal Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości 38, 20-147 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9030,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7561,19
Oferta z najniższą ceną: 7561,19 / Oferta z najwyższą ceną: 7561,19
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
Sukcesywne dostawy pasków do glucometrów IXELL na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Podlesie k. P. Żmijowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łużna
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH