PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA PRODUKTÓW DO CZASOWEJ TAMPONADY SIATKÓWKI

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

217743/2013

Opis

Warszawa: DOSTAWA PRODUKTÓW DO CZASOWEJ TAMPONADY SIATKÓWKI
Numer ogłoszenia: 217743 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172925 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Józefa Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6187979, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW DO CZASOWEJ TAMPONADY SIATKÓWKI.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do czasowej tamponady siatkówki
do Działu Farmacji Szpitalnej mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu
Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13. Szczegółową charakterystykę
produktów będących przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w
załączniku nr 1. Łączna ilość - 5 pakietów:
1) pakiet nr 1 - pochodne perfluorowęglowodorów
2) pakiet nr 2 - olej silikonowy 2000 PDMS
3) pakiet nr 3 - olej silikonowy 5000 PDMS
4) pakiet nr 4 - olej ciężki
5) pakiet nr 5 - gazy medyczne do chirurgii okulistycznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.66.21.00-9, 24.32.10.00-0, 24.11.15.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: pakiet nr 1 - pochodne perfluorowęglowodorów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INOV8 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Koński Jar 2/29, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67500,00
Oferta z najniższą ceną: 35000,10 / Oferta z najwyższą ceną: 67500,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: pakiet nr 2 - olej silikonowy 2000 PDMS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MILIEUMED Sp. z o.o., ul. Raszyńska 14/15, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22032,00
Oferta z najniższą ceną: 22032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,62
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: pakiet nr 3 - olej silikonowy 5000 PDMS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MDT J. Zych, A. Budyn Sp.j., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25999,92
Oferta z najniższą ceną: 20304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34560,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: pakiet nr 4 - olej ciężki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INOV8 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Koński Jar 2/29, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2268,00
Oferta z najniższą ceną: 2268,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2268,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: pakiet nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INOV8 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Koński Jar 2/29, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25488,00
Oferta z najniższą ceną: 25488,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25488,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Montaż stałych urządzeń gaśniczych mgłowych oraz wymiana pokrycia z gontów w zabytkowej cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
Dostawa masy na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy na gorąco z prawem opcji
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY - RĘKAWICE MEDYCZNE, ANESTEZJOLOGIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH