PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa produktów leczniczych i płynów infuzyjnych

"Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Międzyrzecz / lubuskie

Numer ogłoszenia

262059/2014

Opis

Międzyrzecz: Dostawa produktów leczniczych i płynów infuzyjnych
Numer ogłoszenia: 262059 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241425 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7428298, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych i płynów infuzyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i płynów infuzyjnych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty), będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej siwz).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 33.69.20.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158454,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 167689,32
Oferta z najniższą ceną: 167689,32 / Oferta z najwyższą ceną: 167790,99
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11704,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11930,85
Oferta z najniższą ceną: 11930,85 / Oferta z najwyższą ceną: 12177,95
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGF URTICA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
PGF S.A. - Członek Konsorcjum, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119845,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119704,10
Oferta z najniższą ceną: 119704,10 / Oferta z najwyższą ceną: 121157,20
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40192,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37903,05
Oferta z najniższą ceną: 37903,05 / Oferta z najwyższą ceną: 41548,05
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74511,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 81255,96
Oferta z najniższą ceną: 75155,04 / Oferta z najwyższą ceną: 81255,96
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH