PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Konstantynów Łódzki / łódzkie

Numer ogłoszenia

25630/2015

Opis

Konstantynów Łódzki: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Numer ogłoszenia: 25630 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397532 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 2111210, faks 042 2111210 w. 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Oznaczenie według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 15.10.00.00-9. Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia: Zakres I: 1.DRÓB- Udo z kurczaka - chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszki kurczaka obejmującej kości-udową, piszczelową i strzałkową, łącznie z otaczającymi je mięśniami; w pierwszym gatunku, nie mrożona, dostarczona luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524-1175 kg; 2. DRÓB - Kurczak -chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: tuszka z kurczaka, patroszona, bez podrobów z szyją, nie mrożony, dostarczony luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86520:1998-735 kg; 3. DRÓB - Filet z piersi kurczaka - chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszka z kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy i/lub głęboki bez przylegającej skóry, w całości lub podzielony na części; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524:1994- 560 kg; 4. WOŁOWINA- Antrykot b/k - chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wołowe; elementy świeże, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-88/A82003 - 30 kg; 5. WIEPRZOWINA - szynka wieprzowa z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002- 220 kg; 6. WIEPRZOWINA - łopatka bez skóry z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 - 500 kg; 7. WIEPRZOWINA - żeberka paski- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 - 125 kg; 8. WIEPRZOWINA - wątroba wieprzowa- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba uzyskana z tuszy wieprzowej składająca się z płatów oddzielonych od siebie trzema głębokimi wcięciami, pozbawiona woreczka żółciowego nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82004 - 150 kg; 9. DRÓB - wątroba drobiowa- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba z kurczaka uzyskana podczas patroszenia tuszki kurczęcej w postaci podwójnych lub pojedynczych płatów i pozbawiona części niejadalnych, usunięty całkowicie woreczek żółciowy wraz ze skrawkiem zazieleniałej wątroby, nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86523 - 150 kg. Zakres II: 1. KIEŁBASA KRAKOWSKA- wyrób spełniający następujące parametry: wędlina wędzona parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce; konsystencja ścisła, plastry grubości 1,5-2 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 355 kg; 2. SZYNKA WIEPRZOWA GOTOWANA - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 21 kg; 3. BEKON - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 21 kg; 4. BALERON - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty bez wyraźnego wycieku, dopuszczalne naturalne przetłuszczenie śródmięśniowe, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 21 kg; 5. KIEŁBASA BIAŁA - kiełbasa z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio rozdrobniona, niewędzona, z dodatkiem przypraw naturalnych, o tradycyjnym smaku z wyraźnie wyczuwalnym czosnkiem i majerankiem, w osłonce naturalnej; o gramaturze jednostkowej około 100g, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007; - 165 kg; 6. KIEŁBASA ZWYCZAJNA - wyrób spełniający następujące parametry: wyrób wieprzowo - wołowy, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 50% mięsa wieprzowego peklowanego kl. II, 35% mięsa wołowego kl. II , 5% tłuszczu wieprzowego w tym dopuszczane podgardle i emulsja ze skórek, 10% surowców uzupełniających, przyprawy; batony w jelitach wieprzowych cienkich o długości do 35 cm do 40 cm, powierzchnia batonu o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 430 kg; 7. PARÓWKI DELIKATESOWE - wyrób wieprzowo- wołowy, parzony, drobno rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 20%miesa wieprzowego peklowanego kl. II, 10% mięsa wieprzowego peklowanego kl. III, 40% mięsa wołowego peklowanego kl. III, 30% podgardla skórkowego, przyprawy, batony w osłonkach sztucznych lub naturalnych w odcinkach od 12 do 14 cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia batonu barwy różowej do jasnobrązowej z odcieniem złocistym, osłonka ściśle przylegająca, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 540 kg; 8. SZYNKA CYTRYNOWA - kiełbasa wysokowydajna, z mięsa wieprzowego, chuda, grubo rozdrobniona, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 320 kg; 9. SZYNKA BIAŁA - kiełbasa wieprzowa, grubo rozdrobniona, chuda, parzona konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 260 kg; 10. SZYNKA DELIKATESOWA -wyrób spełniający następujące parametry; produkt szynkopodobny z mięsa wieprzowego, grubo rozdrobniony, peklowany, delikatnie przyprawiony, parzony, w sztucznej osłonce; delikatnie przyprawiony, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 400 kg; 11. PIECZEŃ SMAKOWA - wyrób wieprzowy, drobno rozdrobniony, z różnymi dodatkami smakowymi np. warzywami, o kształcie prostopadłościanu nadanym przez formę; smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego gotowanego, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 200 kg; 12. SZYNKA DROBIOWA - wyprodukowana z peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych(kurczak lub indyk) średnio lub grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86526 - 430kg; 13. MIELONKA WIEPRZOWA - produkt parzony, drobno rozdrobniony, konsystencja dość ścisła, plastry grubości 1,5 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 65 kg; 14. SZYNKA KONSERWOWA - wyrób spełniający następujące parametry; produkt blokowy grubo rozdrobniony z wyselekcjonowanego mięsa wieprzowego, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych, zgodnie z receptura i procesem technologicznym dla szynki konserwowej, produkt o charakterystycznym smaku konserwy, grube batony w osłonce poliamidowej, w kształcie foremnego bloku, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 440 kg. Zakres III: 1. KASZANKA - wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa, wieprzowa, krwista, parzona, w osłonkach naturalnych z dodatkiem kaszy jęczmiennej, przypraw i cebuli, na przekroju widoczne kawałki podrobów; skład surowcowy: mięso i maski z głów wieprzowych nie solone - 20%, podgardle nie peklowane - 20%, wątroba wieprzowa nie solona - 5%, płuca wieprzowe lub cielęce nie solone- 10%, skórki wieprzowe nie solone - 5%, krew nie solona - 20%, kasz - 20%, przyprawy; powierzchnia batonu barwy ciemno - brunatnej, kasza szara z odcieniem brunatnym, dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu pod osłonką, gramatura jednostkowa ok. 100 g.; wymogi dla tego określa polska norma: PN-A-82007 - 95 kg; 2. PASZTET WIEPRZOWY - wyrób spełniający następujące parametry; wyrób garmażeryjny zapiekany z mięsa wieprzowego i podrobów , wykonany według receptury zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy, wymogi dla tego produktu określa polska norma : PN-A-86528:1996 - 85 kg; 3. SALCESON BIAŁY - wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa wieprzowo - wołowa, poddana procesowi parzenia, wyrób w osłonce sztucznej - worek w kształcie żołądka wieprzowego, barwa worka jasnożółta z nadrukiem; skład surowcowy: głowy wieprzowe - 75% mięso z głów wieprzowych- 13%, skórki wieprzowe nie solone - 12%, przyprawy; wygląd na przekroju: barwa na przekroju szaroróżowa właściwa dla użytych składników mięsno - tłuszczowych, niedopuszczalna barwa szarozielona lub inna nietypowa; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 55 kg. Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów mięsnych podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku długoletniego stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały użyte. Normom tym są przypisane różniące poszczególne wyroby, walory smakowe i jakościowe, przy jednoczesnym obowiązku zastosowania Polskich Norm w zakresie cech zewnętrznych, cech na przekroju, smaku i zapachu, cech charakterystycznych oraz wymagań chemicznych. Termin realizacji zamówienia od 02-01-2015 do 31-12-2015. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami, własnym transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostawy będą realizowane nie później niż po 2 dniach roboczych od zamówienia, w dniu roboczym w godz. 07.00-12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Termin przydatności do spożycia produktów z zakresu II i III nie może być krótszy niż 6 dni od daty sprzedaży. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów pozostałych z produktów mięsnych. 3.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę. b) Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu. Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu. Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną. Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia. Pracownikami upoważnionymi do składania zamówień są: Małgorzata Gorzelak i Jolanta Zgórska. Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. 5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia 02-01-2015 do 31-12-2015 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty. Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury - poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni. 6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Do oferty należy dołączyć próbki w ilości po około 200 g następujących wędlin: kiełbasa krakowska, parówki delikatesowe, kiełbasa zwyczajna, szynka delikatesowa...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMIR Sobieraj i Wspólnicy Sp, j., Bechcice, Parcela 21, 95-083 Lutomiersk, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83428,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 71364,85
Oferta z najniższą ceną: 71364,85 / Oferta z najwyższą ceną: 72974,93
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenie grupowe ABC Przedsiębiorczości dla 12 osób długotrwale bezrobotnych, do 30 roku życia, z wykształceniem średnim,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Nr 05/Ż/2011 Dot.: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - WĘDLINY I WYROBY PODROBOWE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Nowa sól
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH