PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu PARKEON STELIO SOLAR TX pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla...

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

310682/2013

Opis

Szczecin: Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu PARKEON STELIO SOLAR TX pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Nieruchomości i Opłat Lokalnych Sp. z o.o. w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 310682 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128969 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, faks 91 421 63 20.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu PARKEON STELIO SOLAR TX pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Nieruchomości i Opłat Lokalnych Sp. z o.o. w Szczecinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostarczenie zamawiającemu 1.500 sztuk rolek termicznych do urządzeń typu PARKEON STELIO SOLAR TX pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, 2) na jednej wstędze rolki termicznej umieszczone zostanie 4.000 sztuk biletów, 3) wykonanie jednej próbnej rolki termicznej biletów, przedstawienie jej do przetestowania i pisemnej akceptacji zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni następujący sposób wykonania rolek termicznych biletów do urządzeń typu PARKEON STELIO SOLAR TX pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania: 1) druk biletów powinien być wykonany techniką flexodruku, 2) bilety wykonane zostaną zgodnie z wzorem dostarczonym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz, a) awers biletu wykonany zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz i zawierać będzie numeracje biletów od 1 do 4000 licząc od końca wstęgi, b) na rewersie biletu umieszczona zostanie reklama. Wzór reklamy zostanie przekazany wykonawcy po wyborze oferty. 3) Rolki termiczne biletów powinny spełniać następujące parametry: Parametry techniczne: a) szerokość wstęgi: 60 mm b) długość wstęgi: ca. 436 m c) szerokość biletu: 60 mm d) długość biletu: 60-111,125 mm e) ilość biletów na rolce: 4000 szt f) max. średnica rolki: 235 mm g) średnica karkasu: 70 mm h) nawój: stroną termiczną do wewnątrz i) nadruk po stronie termicznej: 0 - 4 kolorów + czarny marker pozycjonujący j) markery pozycjonujące o wysokim nasyceniu czerni (100%): - 7 × 4 mm na każdym bilecie, - 7 × 7 mm na bilecie nr 500 licząc od końca wstęgi, - 7 × 11 mm na bilecie nr 200 licząc od końca wstęgi, l) numerator - wysokość 4 mm i pogrubiony nadruk, ł) ponadto rolki termiczne powinny spełniać dodatkowe parametry określone w załączniku nr 8 do siwz. 3. Rolki powinny być wykonane z papieru ECO 05-24, który spełnia następujące parametry: 1) gramatura: 73 ? 5g/m2 , ISO 536, 2) grubość: 82? 8?m, ISO 534, 3) zawartość wilgoci: 6.5 ? 1%, ISO 287, 4) białość (R457+): 91%, ISO 2470, 5) gładkość (wg skali Bekka): 250 s, ISO5627, 6) wytrzymałość na rozciąganie: 3,7/2,2 kN/m: DIN EN ISO 1924-1 7) wytrzymałość na zrywanie: 400/400mN: DIN EN 21974. 4.Rolki termiczne biletów powinny posiadać właściwości dostosowane do powstawania obrazu w urządzeniach typu PARKEON STELIO SOLAR TX pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania: Charakterystyka powstawania obrazu: 1) obraz: czarny, 2) prędkość druku: max. 200mm/s, 3) czas archiwizacji: min. 7 lat, 4) temperatura początkowa - (OD 0,2)*: 90? 5 st. C; TP3000QM,X-Rite 530, 5) temperatura efektywna - (OD) 0,8)*: 100? 5 st. C; TP3000QM, X-Rite 530, 6) gęstość optyczna nadruku 1; Atlantek 200 (100 mm/s), X-Rite 530*) OD - optilcal density (gęstość optyczna)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.24.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nagels Druck GmbH, Am Selder 21, Kempen, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84103,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78273,00
Oferta z najniższą ceną: 78273,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78273,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie projektu chodnika wzdłuż ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł wraz z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu kwaterunkowego i AGD
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH