PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Proszowice / małopolskie

Numer ogłoszenia

211102/2013

Opis

Proszowice: Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.
Numer ogłoszenia: 211102 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181114 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3863830, faks 012 3863830.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 3 - 4 mm w ilości 1778 mb (254 szt) oraz rur stalowych ocynkowanych ze szwem o średnicy 76,1 mm grubość ścianki 3 - 4 mm w ilości 147 mb (21 szt)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.31.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28402,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34274,59
Oferta z najniższą ceną: 34274,59 / Oferta z najwyższą ceną: 43036,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stopnica
(świętokrzyskie)
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borowa
(podkarpackie)
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH