PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przemyśl / podkarpackie

Numer ogłoszenia

284747/2011

Opis

Przemyśl: Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
Numer ogłoszenia: 284747 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262263 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Adama Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6732153, 6732087, faks 016 6763271.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
- Filet z makreli w oleju w op. od 110g do 125g - 150 kg
- Filet śledziowy w oleju w op. od 110g do 125g - 200 kg
- Filet śledziowy w oleju w op. od 2 kg do 4 kg - 200 kg
- Filet z tilapii w op. od 5 kg do 10 kg mrożony - 800 kg
2. Zamawiający wymaga aby:
a. Wykonawca dostarczał towar partiami w terminie 1 dnia od daty telefonicznego lub za pośrednictwem faxu zgłoszenia zamówienia, do siedziby Zamawiającego,
b. Zamówienia realizowane były przeciętnie trzy razy w tygodniu,
c. Wykonawca dostarczał ryby i konserwy rybne odpowiadające obowiązującym normom jakościowym dla gatunku I w asortymencie oraz obowiązującym normom określonym w normach polskich i branżowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia, w sytuacjach szczególnych, korekty ilościowej i asortymentowej zamówienia najpóźniej do godz. 8.00 w dniu dostawy.
4. Dostawa następować będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego własnym transportem, do siedziby Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.24.00.00-2, 15.24.12.00-1, 15.22.90.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia WIDAN
export - import
mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21765,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21863,00
Oferta z najniższą ceną: 21863,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21863,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa targowiska w Szczekocinach - ul. Leśna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczekociny
(śląskie)
Tereny przeznaczone pod przemysł, przetwórstwo, rzemiosło, magazyny, składy położone w obrębie Rościęcino gm. Kołobrzeg na...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rościęcino gm. kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH