PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa samochodu ciężarowego wraz z przyczepą przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię C i C+E prawa jazdy z...

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krosno / podkarpackie

Numer ogłoszenia

261414/2013

Opis

Krosno: Dostawa samochodu ciężarowego wraz z przyczepą przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię C i C+E prawa jazdy z jednoczesnym odkupieniem dotychczas używanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie - samochodu ciężarowego MAN i przyczepy GNIOTPOL
Numer ogłoszenia: 261414 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228746 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Tysiąclecia 7, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 13 43 689 62, faks 13 43 689 63.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa wojewódzka osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego wraz z przyczepą przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię C i C+E prawa jazdy z jednoczesnym odkupieniem dotychczas używanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie - samochodu ciężarowego MAN i przyczepy GNIOTPOL.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego wraz z przyczepą przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię C i C+E prawa jazdy z jednoczesnym odkupieniem dotychczas używanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie - samochodu ciężarowego MAN i przyczepy GNIOTPOL.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął, jako formę częściowego rozliczenia odkupienie od Zamawiającego używanego samochodu ciężarowego MAN i przyczepy GNIOTPOL o łącznej wartości 80.100,- zł brutto.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7, 34.22.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, 05-830 Wolica, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 340000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 418842,00
Oferta z najniższą ceną: 418842,00 / Oferta z najwyższą ceną: 418842,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa targowiska w Szczekocinach - ul. Leśna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczekociny
(śląskie)
Tereny przeznaczone pod przemysł, przetwórstwo, rzemiosło, magazyny, składy położone w obrębie Rościęcino gm. Kołobrzeg na...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rościęcino gm. kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH