PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

364050/2011

Opis

Rybnik: Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny
Numer ogłoszenia: 364050 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306292 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4227478, 4227874, faks 032 4227479.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny.
Samochód musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) Rok produkcji - nie wcześniejszy niż 1996, nie później niż 1998
b) Przebieg - nie większy niż 85.000 km
c) Pojemność silnika - 2500-3200cm3
d) rodzaj silnika - wysokoprężny
e) ładowność - powyżej 1500 kg
f) wywrót - mechaniczny na trzy strony
g) kabina - minimum 2 osoby
h) liczba osi napędowych - na dwie osie 4x4
i) szerokość całkowita pojazdu - nie większa niż 1,65m
j) szerokość pługa - od 180 do 210 cm
k) hak
Wszystkie podzespoły w samochodzie muszą być sprawne technicznie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.30.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa MULTICAR, ul. Kruszelnickiego 1, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74169,00
Oferta z najniższą ceną: 74169,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74169,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Drugi przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14000 euro na dostawę w 2013r. warzyw i owoców dla Domu Pomocy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ładzice
(łódzkie)
Obsługa mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Konstancin-Jeziorna
(mazowieckie)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położone w obrebie wsi Bagniuki
Nieruchomości, grunty inne, inne
Michałowo
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH