PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

Gmina Kołbiel

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kołbiel / mazowieckie

Numer ogłoszenia

279156/2014

Opis

Kołbiel: Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
Numer ogłoszenia: 279156 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127765 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie, tel. 025 757 39 92, faks 025 757 39 97.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ochotnicz Straż Pożarna, Chotomów ul.Partyzantów 27, 05-123 Chotomów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77500,00
Oferta z najniższą ceną: 77500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Usługi prania bielizny szpitalnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czarnków
(wielkopolskie)
Dowóz dzieci do Gimnazjum Publicznego nr 3 w Juszczynie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radziechowy
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH