PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Starogard Gdański / pomorskie

Numer ogłoszenia

173267/2013

Opis

Starogard Gdański: Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków
Numer ogłoszenia: 173267 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124365 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. dr J. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 562 30 31, faks 58 562 48 21.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osoba prawna utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków o wartości poniżej 200 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.11.10-7, 33.14.14.11-4, 33.66.20.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Noże i wiskowlastyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180515,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 189677,16
Oferta z najniższą ceną: 189677,16 / Oferta z najwyższą ceną: 189677,16
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Soczewki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Logilens Doradztwo i Zaopatrzenie Medyczne, Os. B. Chrobrego 13a/ lok. 4, 60-681 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44447,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47228,40
Oferta z najniższą ceną: 47228,40 / Oferta z najwyższą ceną: 47228,40
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Soczewki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Optotech Medical sp. jawna A.Śmigacz, T.Chabik, ul. Świetej Barbary 18, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34560,00
Oferta z najniższą ceną: 34560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34560,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Soczewki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Croma Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Ryżowa 31, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 65849,79
Oferta z najniższą ceną: 65849,79 / Oferta z najwyższą ceną: 65849,79
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Soczewki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23140,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23652,00
Oferta z najniższą ceną: 23652,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23652,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach, i ulicach administrowanych przez ZDM w Koszalinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Biskupiec
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego i osobowego dla Morskiego Instytutu Rybackiego-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH