PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa soli drogowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sandomierz / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

226437/2013

Opis

Sandomierz: Dostawa soli drogowej
Numer ogłoszenia: 226437 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206497 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa soli drogowej. Sól drogowa o zawartości 97-98% NaCl z antyzbrylaczem. Gruboziarnista - od 2,00 mm grubości. Sól drogowa - 500 t luzem, 50 t w workach na paletach.( worki po 25 kg)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo - Handlowo- Usługowo- Produkcyjne GER- POL Sp. Jawna
A. Będkowski, J. Będkowska,, ul. Toszecka 101, 44- 10 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 149568,00
Oferta z najniższą ceną: 149568,00 / Oferta z najwyższą ceną: 152212,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wyraz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na...
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Lublin
(lubelskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w obrębie Płońsko gm. Przelewice
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Płońsko gm. przelewice
(zachodniopomorskie)
Udrożnienie koryta i lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Cichy w km 3+800-6+500 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH