PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sortów mundurowych dla Służby Leśnej w Nadleśnictwie Krzyż na rok 2013

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krzyż Wielkopolski / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

87209/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 87209 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77721 - 2013 data 15.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż, Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 067 2564009, 2564097, fax. 067 2564561.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II pkt.1.4.
W ogłoszeniu jest: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA -
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sortów mundurowych dla Służby Leśnej w Nadleśnictwie Krzyż na rok 2013 według wzorów i standardów określonych:
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007r. roku w spawie określenia wzorów munduru leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2007r. Nr 51, poz.342),
- Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 1999r. w sprawie wprowadzenia wzorcowych mundurów leśnika, przedmiotów uzupełniających do mundurów leśnika oraz oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia,
- Zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 lipca 2001r., w sprawie określenia rodzajów tkanin jakie mogą być używane do szycia mundurów leśnika,
- Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r. w sprawie w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika.
Szczegółowy opis sortów mundurowych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (str.3-4).
W ogłoszeniu powinno być: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA -
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sortów mundurowych dla Służby Leśnej w Nadleśnictwie Krzyż na rok 2013 według wzorów i standardów określonych:
a) Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika.
b) Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.
c)Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. roku w spawie
wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2007r. Nr 51, poz. 342),
d) Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14 marca 2005 r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.
e) Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia wzorcowych mundurów leśnika, przedmiotów uzupełniających do mundurów leśnika oraz oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.
Szczegółowy opis sortów mundurowych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (str. 3-4).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV pkt.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.05.2013 godzina 09:30, miejsce Nadleśnictwo Krzyż, Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., Sekretariat Nadleśnictwa, pokój nr 1.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.06.2013 r., godzina 10.00, miejsce Nadleśnictwo Krzyż, Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., Sekretariat Nadleśnictwa, pokój nr 1.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II pkt.1.4.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymienione w SIWZ (punkt III podpunkt 2)sorty mundurowe muszą odpowiadać wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej zawartej w aktach prawnych wymienionych w sekcji II pkt.1.,niniejszej zmiany ogłoszenia (w SIWZ pkt.III podpunkt 1).


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jasło
(podkarpackie)
wykonanie prac budowlanych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Oleśnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH