PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb WSM im J. Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

114025/2012

Opis

Poznań: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb WSM im J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 114025 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78845 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb WSM im J. Strusia w Poznaniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości spełniający wymagane warunki dla tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonych formularzach ofertowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PAKIET 1: ZASTAWKI BIOLOGICZNE MITRALNE STENTOWE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medtronik Poland, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50820,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45600,00
Oferta z najniższą ceną: 45600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: PAKIET 2: ZASTAWKI MECHANICZNE MITRALNE DWUPŁATKOWE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medtronik Poland, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95920,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 70280,00
Oferta z najniższą ceną: 70280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72800,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: PAKIET 3: ZASTAWKI AORTALNE BIOLOGICZNE STENTOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE*
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Edwards Lifesciences Poland, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 175500,00
Oferta z najniższą ceną: 152100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 175500,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: PAKIET 4: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE NORMALNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medtronik Poland, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101640,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79800,00
Oferta z najniższą ceną: 77000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154000,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: PAKIET 5: ZASTAWKI MECHANICZNE AORTALNE DWUPŁATKOWE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sorin Group Polska, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149074,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 121200,00
Oferta z najniższą ceną: 120480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 124800,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: PAKIET 6: PROTEZY AORTY WSTEPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ MECHANICZNĄ DWUPŁATKOWĄ (KONDUITY)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sorin Group Polska, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158796,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103200,00
Oferta z najniższą ceną: 103200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108240,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: PAKIET 7: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI WYSYCONE SREBREM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMMERMED, ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25520,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12000,00
Oferta z najniższą ceną: 12000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12000,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: PAKIET 8: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMMERMED, ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7920,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4800,00
Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: PAKIET 9: PROTEZY NACZYNIOWE ROZWIDLONE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMMERMED, o ul. Kopcińskieg 73/75, 90-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4200,00
Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: PAKIET 10: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medtronik Poland, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27405,00
Oferta z najniższą ceną: 27405,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40600,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: PAKIET 11: PIERŚCIENIE DO PLASTYKI ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medtronik Poland, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28350,00
Oferta z najniższą ceną: 28350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54000,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: PAKIET 12: ŁATY DO ASD, VSD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAMMERMED, ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3230,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10000,00
Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10000,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: PAKIET 15: ELEKTRODY NASIERDZOWE *
1. ELEKTRODY NASIERDZOWE JEDNOBIEGUNOWE
2. ELEKTRODY NASIERDZOWE DWUBIEGUNOWE
3. ELEKTRODY NASIERDZOWE CZTEROBIEGUNOWE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Doradztwo Techniczne, ul. Senatorska 40/128, 00-087 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39525,00
Oferta z najniższą ceną: 39525,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39525,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Nieruchomość zabudowana obręb Sośnica
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gliwice
(śląskie)
Licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH