PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa sprzętu do utrzymania czystości lotniska

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dęblin / lubelskie

Numer ogłoszenia

255030/2013

Opis

Dęblin: dostawa sprzętu do utrzymania czystości lotniska
Numer ogłoszenia: 255030 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224262 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 81 551 74 53, faks 81 551 74 52.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu do utrzymania czystości lotniska.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do utrzymania czystości lotniska, tj. ciągnika do zadań komunalnych i szorowarki;
2) skład zestawu urządzenia oraz szczegółowe wymagania jakościowe i techniczne dotyczące urządzenia określają dokumenty pn. Opis przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik Nr 4 do oferty w dziale II SIWZ;
3) wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, w siedzibie Zamawiającego, przeszkolić wyznaczony personel Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia, jego użytkowania, podstawowej konserwacji oraz przechowywania urządzenia;
4) główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
16700000-2 - ciągniki
39713410-0 - maszyny do czyszczenia podłóg;
5) rodzaj zamówienia: dostawa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 39.71.34.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU REMONT Władysław Rękas, Chylice, Starochylicka 26, 05-510 Konstancin-Jeziorna, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93490,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119679,00
Oferta z najniższą ceną: 119679,00 / Oferta z najwyższą ceną: 149568,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków różnych- uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świebodzin
(lubuskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG Olkusz.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH